Istiqomah Diatas Haq

SHARE:

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ISTIQOMAH DIATAS AKIDAH (bagian : 1) الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين  ...


➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

ISTIQOMAH DIATAS AKIDAH (bagian : 1)الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين  وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، أما يعد :


Sesungguhnya akidah merupakan asas dalam agama , dan jika tidak ada akidah maka tidak ada agama -yakni : bahwa agama itu tidak teranggap kecuali dengan akidah yang benar. Apabila akidah tidak benar , maka agama itu tidak lurus .
Tidak akan lurus agama kecuali dengan benarnya akidah , oleh karena itu Allahتعالى memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk mengikuti jalan yang lurus , yaitu syari'at Allahتعالى yang terkandung didalam kitab-Nya dan sunnah rasul-Nya صلى الله عليه وسلم , dan yang terkandung pada amalan para sahabat رضي الله عنهم setelah beliau صلى الله عليه وسلم .

Allahتعالى mengisyaratkan hal itu dalam firman-Nya :

وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ، وﻻ تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله
( أﻷنعام :153)
" Dan ini adalah jalan-Ku yang lurus maka ikutilah, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan (yang lain) sehingga akan mencerai-beraikan kalian dari jalan yang lurus itu ". (Al-an'am : 153 ) .


Demikian pula Allahتعالى berfirman memuji orang-orang yang istiqomah dan menjelaskan apa yang ada pada mereka :
 إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم المﻻئكة أﻻ تخافوا وﻻ تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ⊙ نحن أولياؤكم في الحيات الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهى أنفسكم ولكم فيها ما تدعون . ( فصلت : 30-32 ) .


" Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan : " Rabb kami adalah Allah " , kemudian mereka istiqomah maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka (dengan berkata) : janganlah kalian merasa takut dan janganlah kalian bersedih hati dan bergembiralah dengan memperoleh surga yang dijanjikan untuk kalian . Kamilah pelindung-pelindung kalian dalam kehidupan dunia dan akhirat , didalamnya (surga) kalian memperoleh apa yang kalian inginkan dan apa yang kalian minta . Sebagai pemuliaan (jamuan) untuk kalian dari dzat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang . ( fusshilat : 30-32 ).

Dan Allahتعالى berfirman memberikan peringatan terhadap hamba dan rasul-Nya صلى الله عليه وسلم , dan sebagai peringatan untuk umatnya setelahnya :

" Dan kemudian kami jadikan kamu (wahai rasulصلى الله عليه وسلم diatas syari'at dari urusan (agama) ini , maka ikutilah syari'at itu dan janganlah engkau ikuti keinginan hawa nafsu mereka yang tidak mengetahui . Sungguh mereka tidak akan mampu menghindarkan engkau dari (adzab) Allah sedikitpun , dan sesungguhnya orang-orang dzolim itu sebagaian mereka adalah pelindung bagi sebagian yang lainnya , sedang Allah adalah hanya pelindung bagi orang-orang yang bertakwa .
( Al-jatsiyyah : 18-19 ) .

Terkandung pada ayat ini perintah untuk mengikuti syari'at dan larangan dari mengikuti selainnya dari orang-orang yang menyeru kepada selain jalan Allah . Dan Allahتعالى menghabarkan bahwa orang-orang yang berpegang teguh dengan agamanya dan mengikuti syari'at-Nya , serta istiqomah diatasnya bahwa mereka adalah wali-wali Allahتعالى , dan Allahتعالى menjadi pelindung mereka.

Adapun orang-orang yang mengikuti jalan-jalan yang keluar dari jalan Allah dan meninggalkannya , maka sesungguhnya sebagian mereka adalah wali/pelindung untuk sebagian yang lain dan tidak ada bagi mereka dari Allah perlindungan sedikitpun ! .

Ayat-ayat diatas mengandung perintah wajibnya mengambil syari'at beragama, berakidah , yang terambil dari kitabullah , dan sunnah rasul-Nya صلى الله عليه وسلم( karena sunnah itu menerangkan alquran )  dan terambil dari apa yang ada diatasnya Rasulullahصلى الله عليه وسلم dan para sahabatnya setelahnya .

Allahتعالى berfirman :

فاستمسك بالذي أوحي إليك  إنك على صراط مستقيم ( الزخرف : 43 )

" Maka berpegang teguhlah dengan apa yang diwahyukan kepadamu , sesungguhnya kamu (wahai rasul) berada diatas jalan yang lurus " . (Az-zukhruf : 43 ).

Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda dalam hadits al-iftiroq :

Telah berpecah orang-orang yahudi menjadi tujuh puluh satu golongan , dan berpecah orang-orang nasrani menjadi tujuh puluh dua golongan , dan akan berpecah ummat ini menjadi tujuh puluh tiga golongan , setiap golongan/kelompok di neraka kecuali satu kelompok . Mereka (para sahabat) bertanya : siapa mereka (yang satu kelompok ) waha Rasulullah ? Beliau menjawab صلى الله عليه وسلم menjawab : mereka adalah orang-orang yang diatas apa yang aku dan para sahabatku diatasnya .
(Hr. Abu dawud dan Tirmidzi).

Jika demikian maka keselamatan itu terjamin bagi orang-orang yang berjalan diatas kitabullah dan sunnah Rasulullahصلى الله عليه وسلم dan diatas jalan/manhaj yang ditempuh para sahabat رضي الله عنهم , dan diatas jalan ahlul-atsar .

Apabila dimutlakkan ahlul-atsar maka yang dimaksud mereka adalah :ahlul-hadits , karena tidak bisa diketahui yang haq dari yang bathil dan yang benar dari yang salah kecuali dengan hadits , dan tidak bisa diketahui amalan para sahabat kecuali dengan hadits .

توقفنا إلى هنا ، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم .


✅ Marja' :
Itmaamul-minnah bisyarhi ushulis-sunnah
✅ Karya :
Syaikh Ahmad bin Yahya An-najmy رحمه الله تعالى .

 Abu Kholid Rosyid Al-mausy
Malam rabu , 09 dzulhijjah 1436 H /22 sept 2015 M.
Di Ma'had Daarul-Atsar , kota Sorong - Papua Barat .

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

ISTIQOMAH  DI ATAS  AKIDAH (bagian : 2 )Ahlul-hadits mereka adalah orang-orang yang tegak diatas al-hak tatkala manusia tersesat , dan mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan al-hak manakala manusia meninggalkannya .
Oleh karena itu berkata Al-Imam Ahmad bin Hanbal رحمه الله : " Jika Ahlul-hadits bukanlah mereka itu para wali Allah , maka aku tidak tau siapakah mereka itu " . (1) .

Apabila Ahlul-hadits hilang dari muka bumi maka : Manusia mengambil para pemimpin yang bodoh , kemudian mereka berfatwa tanpa ilmu , sehingga mereka sesat dan menyesatkan .
( Hr.Bukhori dan Muslim ) .

Maka wajib atas kalian wahai para penuntut ilmu menelusuri jalannya Ahlul-hadits , agar kalian lebih faham mendalami ilmu agama , dan wajib atas kalian mempelajari akidah yang benar yang Allahتعالى ridhoi atas hamba-hambaNya dengan cara mengikuti jalan mereka . Dan janganlah engkau membelok darinya ke kanan maupun kekiri !! Karena membelok dari jalannya Ahlul-hadits itu kesesatan dan kebinasaan !! .

Mintalah selalu kepada Allahتعالى agar kalian diberikan pemahaman yang lurus , dan ditunjukkan kepada yang benar itu benar kemudian diberikan kemudahan untuk mengikutinya , dan di tunjukkan yang bathil itu bathil kemudian diberikan kemudahan untuk meninggalkannya .
Dan agar Allahتعالى tidak menjadikannya rancu (antara kebenaran dan kebathilan ) sehingga kalian tersesat .
------------------------------------------------------
Ini merupakan jalan yang lurus yang Allahتعالى perintahkan hamba-hambaNya untuk meminta hidayah petunjuk kepada-Nya setiap kali roka'at pada sholat mereka !!
Bahkan Allahتعالى mewajibkan melalui lisan Rasul-Nya membaca surat al-fatihah pada setiap raka'at , dan menjadikannya salah satu syarat sahnya sholat .

Surat al-fatihah ini mengandung beberapa perkara berikut ini :

Sanjungan atas Allahتعالى bahwa Dia satu satunya yang berhak untuk mendapatkan segala sanjungan :

الحمد لله رب العالمين  (2)

Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam .
(al-fatihah :2 ).

Allah تعالى mensifati diri-Nya dengan sifat rahmat secara umum dan khusus .
الرحمن الرحيم : (3) .

Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang (al-fatihah :3).

Allahتعالى mensifati diri-Nya dengan yang merajai yang tidak ada kerajan seorangpun yang sama dengan kerajaan Allahتعالى .
مالك يوم الدين :(4) .

Yang menguasai hari pembalasan  (al-fatihah :4 ).

Allah تعالى menyandarkan kerajaannya  kepada hari pembalasan karena dihari itu tidak ada kerajaan yang nampak pada seorangpun . Adapun di dunia terkadang Allah berikan suatu bentuk kekuasaan kepada hamba-hambaNya sebagai ujian dan cobaan bagi mereka , dan pada hari kiyamat tidak ada seorangpun yang memiliki kekuasaan .

&128214; Kemudian setelah itu surat ini terkandung :

&128278; Pengikraran bahwa peribadatan itu hanya berhak untuk Allahتعالى semata bukan selain-Nya dan bahwa isti'anah / memohon pertolongan itu hanya kepada Allahتعالى semata.

إياك نعبد و إياك نستعين (5) .
Hanya kepada-Mu lah kami beribadah dan hanya kepada-Mu lah kami memohon pertolongan . (al-fatihah : 5 )

&128278; Kemudian Allahتعالى perintahkan setelah menyebutkan pendahuluan-pendahuluan ini , yang ini merupakan sebab -sebab terkabulkannya do'a , Allahتعالى perintahkan agar mereka memohon hidayah dan hanya meminta kepada Allahتعالى semata ! Karena sesungguhnya hanya Allahتعالى yang memiliki/memberi  hidayah dan kesesatan .

اهدنا الصراط المستقيم (6) .

Tunjukilah kami  jalan yang lurus . (al-fatihah : 6)

&128278; Kemudian Allahتعالى mensifati jalan yang lurus itu dengan firman-Nya :
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وﻻ الضالين (7)

Yaitu jalannya oran-orang yang Engkau anugrahi nikmat atas mereka , bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat . (alfatihah : 7 ) .


✅ Sungguh surat ini mengumpulkan kebaikan seluruhnya , oleh karena ini Allahتعالى perintahkan membacanya melalui lisan Rasulullahصلى الله عليه وسلم pada setiap roka'at ! Dan Rasulullahصلى الله عليه وسلم juga menghabarkan bahwa :
ﻻ صﻻة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب
tidak ada (tidak sah) sholat bagi orang yang tidak membaca fatihatil kitab (surat al-fatihah).
( Hr.Bukhori dan Muslim ) .


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم


Bersambung ke bagian yang ke-tiga (terakhir) إن شاء الله تعالى...........


✅ Marja' :
&128216;Itmaamul-minnah bisyarhi ushulis-sunnah
✅ Karya :
Syaikh Ahmad bin Yahya An-Najmy رحمه الله تعالى .

-------------------------------------------------
(1)- Dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim didalam : Ma'rifat ulumil hadits hal: 35 , dari Imam Ahmad bin Hanbal رحمه الله


Abu Kholid Rosyid Al-Mausy
Malam selasa , 15-dzulhijjah -1436 H /28-sep-2015 M .
Di Ma'had Daarul-Atsar , kota Sorong - Papua Barat .


Minhajus-Sunnah Jayapura

KOMENTAR

BLOGGER
Nama

Adab-Akhlak,229,Akhirat,21,Akhwat,106,Anak Muda dan Salaf,216,Anti Teroris,2,Aqidah,275,Arab Saudi,12,Asma wa Shifat,2,Audio,44,Audio Singkat,8,Bantahan,104,Bid'ah,59,Biografi,83,Cerita,62,Cinta,10,Dakwah,39,Doa Dzikir,62,Ebook,15,Fadhilah,66,Faedah Ringkas,17,Fatwa Ringkas,4,Fiqih,332,Ghaib,16,Hadits,167,Haji-Umroh,14,Hari Jumat,31,Hari Raya,3,Ibadah,42,Info,77,Inspiratif,37,IT,10,Janaiz,7,Kata Mutiara,128,Keluarga,233,Khawarij,21,Khutbah,4,Kisah,275,Kitab,4,Kontemporer,153,Manhaj,175,Muamalah,47,Nabi,19,Nasehat,617,Poster,7,Puasa,51,Qurban,18,Ramadhan,51,Rekaman,2,Remaja,152,Renungan,87,Ringkasan,99,Sahabat,68,Sehat,26,Sejarah,47,Serial,3,Shalat,153,Syiah,25,Syirik,14,Tafsir,45,Tanya Jawab,584,Tauhid,52,Tazkiyatun Nafs,104,Teman,19,Thaharah,21,Thalabul Ilmi,140,Tweet Ulama,6,Ulama,82,Ustadz Menjawab,9,Video,20,Zakat,10,
ltr
item
Atsar ID | Arsip Fawaid Salafy: Istiqomah Diatas Haq
Istiqomah Diatas Haq
http://4.bp.blogspot.com/-20smlBZB9Js/Vgu599nUPBI/AAAAAAAAEGg/Rc6uEAZwY5c/s320/istiqomah%2Bdiatas-haq.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-20smlBZB9Js/Vgu599nUPBI/AAAAAAAAEGg/Rc6uEAZwY5c/s72-c/istiqomah%2Bdiatas-haq.jpg
Atsar ID | Arsip Fawaid Salafy
https://www.atsar.id/2015/10/istiqomah-diatas-haq.html
https://www.atsar.id/
https://www.atsar.id/
https://www.atsar.id/2015/10/istiqomah-diatas-haq.html
true
5378972177409243253
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts LIHAT SEMUA POST Selengkapnya Balas Batal Balas Hapus Oleh Beranda HALAMAN POSTS Lihat Semua BACA LAGI YUK LABEL ARSIP SEARCH ALL POSTS Al afwu, artikel tidak ditemukan Kembali ke Beranda Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Min Sen Sel Rab Kam Jum Sab Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des baru saja 1 menit yang lalu $$1$$ minutes ago 1 jam yang ago $$1$$ hours ago Kemarin $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago lebih dari 5 pekan yang lalu Pengikut Ikut THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy